Ayçiçeği

Ayçiçeği

Ayçiçeği, ay çekirdeği tohumu kullanılarak ekilen yetiştirilen, boyu yağlık yada  çerezlik olmasına  göre  1,5-2,5  metre  arasında değişebilen bir  bitkidir. Ayçiçeği hasadından tekrar ay çekirdeği elde edilir. Ülkemizde en çok nerede  yetişir dersek, yağlık çeşitler  başta  Trakya  bölgesi olmak üzere  Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Orta  Karadeniz civarında  yetiştirilir. İç Anadolu bölgesinde  yeterli yağış olmayacağı için sulu tarım olarak yapılmaktadır. Akdeniz bölgesinde de  2. ekim olarak ekilmektedir. Çerezlik ay çekirdeği ise, başta  Aksaray ilimizin Tuz Gölü havzası civarında  olmak üzere, Denizli, Manisa, Balıkesir, Kayseri, Niğde, Yozgat, Nevşehir, Karaman illeri ve  civarlarında  sulu tarım olarak yetiştirilir. Aşırı yağışlı bölgelerde  ayçiçeği yetiştirilmez  çünkü tabla oluşumu sonrası yağan yağışlar  küflenmelere  sebep olacaktır. Yağlık ay çekirdeği üretimi daha  fazla  olmakla  birlikte  hem yağlık hem de  çerezlik ay çekirdeği üretim alanı yaklaşık 8 milyon dekar (800 Hektar)  civarında  olup ülkemizde  tarımı üst seviyelerde  olan bir  ürünüdür. Bundan dolayı da  ayçiçeğinin verimini artırmak önemli bir  konu olup  sitemizin  Ayçiçeği Gübreleme  sayfasından faydalanmanızı tavsiye ederiz. 

Ayçiçeğinin Diğer İsimleri Nedir

Ayçiçeğinin diğer  isimleri nedir, ayçiçeği hangi isimler  ile  bilinir, anılır, ayçiçeğinin eşanlamı olan kelimeler  nedir.  Ayçiçeği  ülkemizde  farklı isimler ile  anılmaktadır. Bunların en başında  "Güne Bakan" ismi gelir. bunun sebebi ayçiçeği ayçiçeği güneşin doğuşundan batışına  kadar  kafasını sürekli güneşe  doğru çeviren bir  bitki olmasıdır. Hatta  saksıya  dahi dikseniz ve  saksının  güneşe  bakan açısı ile  oynasanız da  çok geçmeden  ayçiçeğinin güneşe  doğru başını çevirdiğini görebilirsiniz. Tabii ki hasada az  kalmış iç doluluk seviyesi en yükseğe  çıkmış, çiçekleri kurumaya  geçen bir  ayçiçeği için aynı şeyi söyleyemeyiz. Yine  benzer  isimlerden "Gündöndü" ismi kullanılır. "Günçiçeği" ismi kullanılır. "Günaşık" ismi kullanılır. Günetapan ve  şemşamer gibi isimler  ise  çok  az bir kesimin kullandığını söyleyebiliriz. 

Ayçiçeği Kullanım Alanları

Ayçiçeği kullanım alanları arasında  ilk faydayı arılar görür.  Ayçiçeğinin üzerinde  çiçekleri varken ülkemizdeki bal üretimi yapan arıcılar  ayçiçeği tarlalarına  yakın yerlerine  arı kovanlarını koyarlar ve  çiçek balını üretmeye  başlarlar. Ayçiçeği hasat yapılır ve  ayçiçeğinden  elde edildikten sonra ayçiçeğinin tabla kısmı kurutulur yakmak için kullanılır. Sobada yada  tandır, ocak, fırın vb. yerlerde  değerlendirilir. Ayçiçeğinin sap kısmı ise tarlada kalıp organik madde  olarak bırakılabilir yada  öğütülüp küspe  yapımında  kullanılmaktadır. Ayçiçeğinin asıl yetiştirilme  amacı olan yağlık yada  çerezlik ay çekirdeği ise  sanayinin bir çok alanında  kullanılmaktadır.