Ayçiçeği Gübreleme

Ayçiçeği Gübreleme

Ayçiçeği gübreleme ile  dalgasız bir gelişim sağlamak,  ayçiçeği verimini  artırırken  iç doluluğu oranını, yağ oranını, iriliği artırmak, homojen bir  ay çekirdeği rengi elde etmek  mümkündür. Ayçiçeği gübrelemesi ile  yukarıda saydığımız  sonuçları alabiliyorsak eğer  aynı zamanda  en az  işçilik ve  en az zirai ilaç kullanımını da  garanti etmiş oluyorsunuz. Çünkü sağlıklı ve dengeli gelişen ayçiçeği her daim hastalıklara  karşı da  en çok direnç gösterecektir. Aşağıda ayçiçeği gübreleme programında   tavsiye ettiğimiz, öneride bulunduğumuz gübreler her çeşit ayçiçeği için kullanılması uygundur. Yani çerezlik ayçiçeğine gübreleme, yağlık ayçiçeği gübreleme  ve  tohumluk ayçiçeği için gübreleme  işlemlerinin  hepsinde  kullanılmaktadır. Ayçiçeğinde taban gübresi ve  üst  gübre  ihtiyacı belirlenirken en başta  toprağın gücü, iklim şartları, sulu tarım mı kıraçta şartlarda  mı yetiştirilecek gibi durumlar göz  önünde  bulundurularak bir verim hedefi seçilir, yani ideal kalitede  en fazla ne  kadar ay çekirdeği hasadı yapılabilir ve bu verim hedefine göre ayçiçeğinde gübreleme yapılırken NPK içerikli, bitki besleme için verilecek  gübre  kullanımı azaltılır  yada  artırılır. Ancak aşağıdaki ayçiçeği gübreleme  programındaki gübreler yukarıdaki saydığımız  kriterlere göre kullanım oranları değişmez, tavsiye edildiği gibi düzenli olarak belirtildiği şekilde  kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Her çeşit  ay çekirdeği yetiştiriciliği gübrelemesinde  kullanılmasını tavsiye ettiğimiz aşağıdaki programda toprak düzenleyici gübre, yaprak gübresi, damlama ve  yağmurlama  gübresi ürünleridir. Ayçiçek sayfasında ayçiçeği hakkında  bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayçiçek gübreleme  yerine, günebakan gübreleme, gündöndü gübreleme, günçiçeği gübreleme, günaşık gübreleme,  günetapan gübreleme ve  şemşamer gübreleme gibi ifadelere de  rastlarsanız yine  buda  ayçiçeği gübreleme  anlamına gelmektedir. Aşağıdaki gübrelerden  organik, organomineral ve  kimayasal  gübrelerde  mevcuttur. 

Toprak Düzenleyici 

Toprak düzenleyici kullanımı ayçiçeği gübreleme ve  diğer mısır, pancar, patates,  fasulye, arpa, buğday, nohut, mercimek, pamuk, bamya, aspir, bakla, kavun, karpuz, domates, biber, patlıcan, salatalık ve diğer tüm bitkiler için  tarlanın gübreleme  planlamasında  en başta  düşünülmesi gereken gübredir. Çünkü nasıl tarla hazırlamadan ekim yapmıyorsanız bozuk toprağı düzeltmeden de aslında tarla, toprak  hazır  olmuş sayılmaz. Ancak burada  en önemli konu doğru organik  toprak düzenleyici seçimidir. Sizlere Rekor Gelişim toprak düzenleyici kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Aşağıdaki ayçiçek gübreleme programında da organik toprak düzenleyici  kullanım oranları, kullanım şekli ve  kullanım zamanları detaylı olarak açıklanmıştır. Toprak düzenleyici kullanım zamanı, ayçiçek ekiminde son toprak işleminden önce  yada  1. çapa öncesi kullanılır. Ayçiçeğinde gübreleme  planı yaparken neden toprak düzenleyici gübre  kullanımı önemlidir dersek eğer; NPK içerikli taban gübresi üretici firmaların çoğu  taban gübresi tavsiyesi yaparken der ki, dekar başına 30 kg  dap gübresi, 25 kg  3 15 gübresi vb tavsiyede  bulunur  ama toprak pH değeri yüksek ise o zaman 2  katı uygulamalısınız der. Aslında  burada   pH değeri yüksek olduğunda  daha  çok NPK içerikli gübre değil Rekor Gelişim Toprak düzenleyici kullanılmalıdır. Rekor Gelişim toprakta gübre emilimini artırdığı gibi  aynı zamanda toprak nemini kurur, toprak çatlamasını zorlaştırır, köklenmeyi teşvik eder, toprağın daha  üzün süre gevşek, nemli, ve  tavlı kalmasını sağlar. Özellikle ayçiçeğinde sayfanın başında saydığımız dengeli ve dalgasız gelişim, iç doluluğu, tane  iriliği ve  yağ oranı konusunda  ciddi bir  destek sağlar. Bu yüzden sulu tarım yada  kıraç tarımda, yağlık ayçiçeği yetiştiriciliği, çerezlik ayçiçeği  yetiştiriciliği ve  özellik de  tohumluk kalitesinde ay çekirdeği üretimi için toprak düzenleyici  önemli bir gübre çeşididir. 

Ayçiçek Yaprak Gübresi

Ayçiçek yaprak gübresi uygulamalarında  en önemli konu ayçiçeği için  hangi yaprak gübresi kullanılır ve  ayçiçekte yapraktan gübreleme  ne zaman yapılır. Ayçiçeği gübreleme  işlemindeki diğer bir çok konu az yada  çok bilindik klasikleşmiş  olup en çok tereddüt edilen konu  ayçekirdeği yaprak gübresi olarak kullanılacak gübreler nelerdir, hangi markalar en iyidir., ayçiçeğinde  yaprak gübresi kullanımı  ne zaman ve nasıl olmalıdır.  Ayçiçeği için sıvı gübre  olarak Rekor Gübre Sıvı yaprak gübresi ve  bununla  beraber  karıştırılarak uygulanabilen Bor Rekor Sıvı yaprak gübresini tavsiye ediyoruz. Ayçiçeği yaprak gübresi fiyatları için yaprak gübresi isimlerinin üzerine  tıklamanız  yeterlidir. Ayrıca  ayçiçeği gübreleme  programında da  buna  yer verilmiş olup detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Ayçiçeği gübreleme  önerisi olarak sunduğumu bu sıvı  yaprak gübreleri yine  çerezlik ay çekirdeği gübreleme, yağlık ayçiçeği gübreleme, tohumluk ayçiçeği gübreleme  işlemlerinde diğer  gübre uygulamalarına  bakılmaksızın tavsiye edilen zamanlarda ve şekilde  uygulanmalıdır. 

Ayçiçeği Gübreleme Programı

Ayçiçeği gübreleme  programı, ayçiçeğine gübreleme  önerileri olarak  verdiğimiz bu program çerezlik ayçiçeği gübreleme  programı, yağlık ayçiçeği gübreleme  programı ve  tohumluk ayçiçeği gübreleme  programı olarakta  kullanabilirsiniz. Her çeşit  ayçiçeğinde  kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Ayıca ekim dönemi olarak erken ekim, 2. ekim, geç ekim vb. dönemlerde de  kullanım şekli ve zamanı değişmez. Yine  çeşit  olarak ta erkenci ayçiçek  yada  normal çeşitler  içinde  geçerlidir. 

Ayçiçek Ekiminde Gübreleme

Ayçiçek ekiminde  gübreleme  yapılırken kullanılan gübreler, nelerdir, dekara  kaç kg  kullanılır  ve  nasıl uygulanır. Ayçiçeği ekiminde 1. olarak  yukarıda  bahsettiğimiz gibi  Rekor Gelişim Toprak düzenleyici kullanımını öneriyoruz. Ekime yetişmezse 1. çapa öncesinde  uygulanabilir. 2. olarak  aşağıda  taban gübresi bölümünde  bahsettiğimiz  dekar  başına  hesabı yapılan taban gübreleri kullanılır. Yine ayçiçeği gübresi olarak bu taban gübrelerine  karıştırılarak Rekor Bakır Mangan Çinko Gübresi kullanılmalıdır. Yaklaşık 1  kg nı 4-5 dekara  göre  ayarlayabilirsiniz. Mibzerli ekimlerde  taban gübresine  karıştırarak  uygulayınız. Ayrıca Ayçiçeği gübreleme  programında   gözüktüğü üzere damlama  ve  yağmurlama  sulama  sistemleri ile de  uygulanabilir. Özellikle  ekimden hemen sonra eğer  çimlendirme  sulaması yapacaksanız  mibzer yerine  çimlendirme  sulama ile  uygulayınız. 

Ayçiçek Taban Gübresi

Ayçiçek taban gübresi olarak hangi taban gübresi ne  kadar  kullanılmalıdır  konusu sayfamızın başında da  belirttiğimiz gibi toprak analizi sonuçlarına, iklim şartlarına  göre, nadas  durumuna    ve  toprak düzenleyici kullanıp kullanmadığınız  duruma  göre değişiklik gösterir demiştik. Ay çekirdeğinde gübreleme  yaparken taban gübresi  genel olarak 18 46 gübre ( DAP gübresi ) kullanılır. bunun yanı sıra 3 15 gübresi, 3 20 gübresi ( 20 20 20 ), 20 20 gübresi gibi gübrelerde  kullanılır. Sulama  yapılan ayçiçeği tarlasında 1 dekara  50  kg  kadar  uygulamalar  yapılmaktadır. Kıraç arazilerde  ise  bu oran geçmiş yıllardaki yağış oranlarının azlığına   göre  15  kg  kadarda  düşürülebilir. 

Ayçiçeğinde Taban Gübresi Ne Kadar Atılır

Ayçiçeğinde  taban gübresi ne  kadar atılır, dekar  başına  kaç kg  taban gübresi uygulanmalıdır,  ayçiçeği için en iyi taban gübresi hangisidir. Bu konuda  yukarda  detaylı bilgi verilmiştir. 

Ayçiçeğinde Üst Gübreleme

Ayçiçeği üst gübreleme işlemi çapalama  dönemlerinde  üre gübresi yada  şeker  gübresi olarak verilmektedir. Bazen tek sefer  bazen 2  sefer olarak verilebilir. Yine  burada  ayçiçeğinde  üst  gübrelemeyi etkileyen faktörler sulama  yapılıp yapılmadığı ve  kıraç şartlarda  ise  yağış oranları ve  yağışların zamanıdır. Sulama  yapılan çerezlik ayçiçeğinde, yağlık ayçiçeğinde dekar  başına  ortalama  30 kg  üre gübresi uygulanabilir. Yada  15  kg  üre  15  kg  şeker gübresi şeklinde  uygulamalar  yapılabilir. 

Ayçiçeğinde Damla Gübreleme - Yağmurlama Gübreleme

Ayçiçeği gübrelemede ayçiçeğinin sulama  şekline göre  damlama  sulama  yada  yağmurlama sulama  tercih edilen sistemler arasındadır. Özellikle  yağmurlama  sulamanın daha  yoğun yapıldığını belirtmek gerekir. Ancak yağmurlama  sulamanın handikapı, ayçiçeği tabla  oluşumundan sonra  sulama  yapılması tablada  küflenme  çürüme vb. bozulmalara  sebep olabildiği için sulamanın erken bırakmak zorunda  kalınmasıdır. Ayçiçeği damlama  sulama  ve  yağmurlama  sulama  neden tercih edilmektedir, yukarıda  bahsettiğimiz taban gübresi uygulamaları yada  üst gübresi uygulamaları tamamının yada  bir kısmının yerine  başta  NPK içerikli bitki besleme  gübreleri olmak üzere bir çok gübrenin daha  kolay ve  dengeli şekilde  verilebiliyor olmasıdır. Mesela  yukarıdaki ayçiçeği gübreleme  programında  detaylı şekilde  belirtildiği gibi Rekor Mikro element gübresi ve  Rekor NK'lı organomineral gübre  hem damladan hem de  yağmurlama gübrelemeden  kullanılmaktadır. NPK lı gübre  olarak ise aşağıdaki gübreleri  tavsiye ediyoruz. Aşağıdaki gübreler azotlu, fosforlu, potasyumlu bitki besleme gübresi ihtiyacı hasıl olan her dönemde içeriklerine  bakıp seçerek  kullanılabilir. Bu linklerden de  ayçiçeği için damlama gübresi, yağmurlama gübresi fiyatlarına  ve  içeriklerine  ulaşabilirsiniz. 

Rekor Gübre 30-5 +ME  NP Gübresi Harmanlanmış

Rekor Gübre 10-40 +ME  NP Gübresi Harmanlanmış

Rekor Gübre 4-0-34 +ME  NK Gübresi Harmanlanmış

1 Kg Rekor EC Fertilizer Bakır Mangan Çinko Mikro bitki Besleme

700 Gram Rekor NK lı Organomineral Sıvı Damlama Gübresi

Çerezlik Ayçiçeği Gübreleme

Çerezlik ayçiçeği gübreleme, ayçiçek gübreleme sayfamızdaki  şekilde  yapılmaktadır. Ayçiçeği gübreleme  işleminde  gübreleme seviyesinin, verilecek gübre  miktarının azlığı yada  çokluğunun çeşitli durumlara  göre değiştiğinden bahsetmiştik. Hibrid Çerezlik  Çin tipi 361/363  ay çekirdeği  tohumu, beyaz ayçekirdeği tohumu vb ayçiçeği çeşitleri ekilmektedir. Özellikle çerezlik ayçiçeğinde  Mildiyö ( Köse Hastalığı ), kök çürümesi, canavar oto sorunu vb. sorunlara  çok yoğun şekilde  maruz  kalabildiği için ayçiçeğini etkin ve doğru gübreleme ile  dengeli gelişim sağlamak   ayrıca  önem kazanmaktadır. Zaten yukarıdaki tavsiye ettiğimiz ayçiçeği gübreleme  programı bu açıdan ayçiçeği gelişimine  ciddi destek sağlayacaktır.  Yani yukarıdaki programı çerezlik ayçiçeği gübreleme  programı olarak kullanabilirsiniz. 

Ayçiçeği Verimi Nasıl Artırılır 

Ayçiçeği verimi nasıl artırılır sorusunun ilk cevabı öncelikle  ayçiçeğini doğru gübreleme  gerekir. Bu konuda  detaylı  bilgi ayçiçeği gübreleme sayfamızda verilmiştir zaten. Ayçiçeği suyu seven bir bitki olup  sulama imkanı varsa ayçiçek verimini artırmak için sulanabilir. 

Ayçiçeği Neye İhtiyaç Duyar 

Ayçiçeği neye  ihtiyaç duyar, ayçiçeği suya, gübreye  ve  bakıma  ihtiyaç duyar ve  yağış olarakta tabla oluşumuna  kadar geçen sürede  ise  aşırı olmamak kaydı ile  yağmuru da  çok sever. Tohumluk ayçiçeği ise  ideal tozlaşma  olması için rüzgarı çok sever. Bu yüzden de ayçiçeği ekimi yapılırken en çok rüzgarın geldiği yöne  doğru planlama  yapılır. 

Ayçiçeğinde Hangi Gübre Atılır 

Ayçiçeğinde  hangi gübre  atılır, ayçiçeğine  hangi gübre verilir, uygulanır, ayçiçeği için en iyi gübre, en yarayışlı gübre  hangisidir. Aslına  bakacak olursak "Ayçiçeği gübreleme"    sayfamızı zaten  bu sorunun cevabını vermek için hazırladığımız  söyleyebiliriz. Gübreleme  sayfamızda  yağlık ayçiçeğine, çerezlik ayçiçeğine, tohumluk ayçiçeğine hangi gübre atılır, çiçeğe  hangi gübre  verilir, çekirdek ne zaman ve  nasıl gübrelenir bu konuda  detaylı bilgi verilmiştir. En iyi ayçiçeği gübresi hangisi ise onu  gübre  önerisi olarak bilgi verdik. 

Ayçiçeğinde Üre Gübresi Ne Zaman Atılır 

Ayçiçeğinde  üre  gübresi ne zaman atılır sorusunun cevabı yukarıda  ayçiçeği üst gübreleme  bölümünde  detaylı olarak açıklanmıştır. Yine  tekrarlarsa  ayçiçeğinde  çapalama  dönemlerinde  uygulanır. 

Ayçiçeği Gübre Fiyatları

Ayçiçeği gübre  fiyatları nedir, kaç liradır, ayçiçeğine atılan gübrelerin dekar maliyeti nedir, ayçiçeği gübresi fiyatları hakkında  detaylı bilgiler. Ayçiçeği gübre fiyatlarını mümkün olduğu kadar ayçiçeği gübreleme  sayfamızda  vermeye  çalıştık. Ayrıca Ayçiçeği Gübresi Fiyatları sayfamızdan ayçiçeği gübresi fiyatlarına  ulaşabilirsiniz.